Editoriál

MESTSKÉ NOVINY sú verné svojmu poslaniu. Sú tu kvôli občanom Martina a bez populizmu nastavujú zrkadlo životu v meste; hoci niekomu sa to zrkadlo môže zdať krivé. No napodiv, viac kritiky dostávajú noviny od vedenia mesta, kým naopak, viac ocenenia zo strany občanov... Aj tieto MN prinášajú rad aktualít o tom, čo sa v meste rieši/nerieši. Predstavujeme aj organizácie a aktivity, ktoré svojím dosahom a významom presahujú hranice mesta. Nehovoriac o predstavovaní osobností, často európskeho významu, ktoré sa môžu hrdiť titulom Čestný občan Martina – a ktorými by sme sa aj my mohli hrdiť. No prinášajú aj nové tváre a nové názory - ľudí, ktorí majú čo povedať a ktorí si svojou prácou vyslúžili rešpekt – hoci niekedy skôr mimo Martina. Napriek tomu im na Martine záleží a chcú mu byť na prospech – a my im chceme dať priestor, aby prispeli k dobrým riešeniam v Martine.

Mgr. Martin Kalnický

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0903 550 213 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17