Editoriál

Jún bude v Martine v znamení náročného hľadania riešení pre rozvoj mesta. Preto venujeme v MESTSKÝCH NOVINÁCH aj v tomto vydaní mimoriadny priestor májovému rokovaniu mestského zastupiteľstva. Veľa sa začína diať aj v mestských častiach, v ktorých poslanci spolu s úradom a odbornými pracoviskami riešia problémy, ktoré sa priamo dotýkajú denného života občanov. Viacero z nich približujeme čitateľom MN. Aktuality i koncepčné zamyslenia z kultúry a bohatá nádielka športu patrí už k základnej ponuke našich novín. Do palety názorov prispievame aj my našimi komentármi. A nemôže chýbať ani humor, s ktorým je život pestrejší. :)

Mgr. Martin Kalnický

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0948 952 125 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17