Editoriál

Život Martina vôbec nie je jednoduchý – ani jeho riadenie. Nesie si so sebou záťaže z minulosti. No hoci ich musíme brať do úvahy, nemôžeme sa na ne donekonečna vyhovárať. A už vôbec si nemôžeme dovoliť strácať čas, energiu a peniaze tým, že nebudeme do vecných riešení zapájať skutočne všetok potenciál. A to sa, žiaľ, deje. Aj toto vydanie MESTSKÝCH NOVÍN prináša mnoho informácií o novinkách v živote mestských častí, i o požiadavkách občanov a problémoch. Nemáme inú možnosť, len dobiehať zanedbané infraštruktúrne nedostatky a zároveň riešiť veľké projekty a pripravovať nové, s výhľadom na desaťročia. Lastovičky sa objavili; ale mohlo by ich byť viac. Aj v týchto MN máme články o tom, že Martin vie byť svetový. Takže ten potenciál tu stále je. Aby sme ho „odkliali“, k tomu musí prispieť skutočne každý – počnúc vedením mesta a poslancami, cez odborníkov v komisiách aj mimo nich až po občanov. O rok – päť či desať sa nikto nebude pýtať na osobné nálady a prieky, ale bude chcieť vidieť cesty, športoviská, kultúrne stánky a aktivity, školy a detské ihriská, nové pracovné príležitosti, zeleň, zdravé prostredie, nové byty... K tomu smerujme.

Mgr. Martin Kalnický

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0903 550 213 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17