Editoriál

Milí Martinčania, rok 2021 nech je rokom pokoja, porozumenia a zmierenia. Rokom, keď sa splnia Vaše sny a túžby. Rokom, v ktorom prekonáte všetky prekážky a budete šťastní. Želáme Vám hlavne pevné zdravie!

Mgr. Martin Kalnický

 

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0903 550 213 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17